genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

80284
KI:5
  
80283
KI:4
  
80282
KI:3
  
80281
KI:2
  
80280
KI:1
  
17679
F:1
  
17662
B:4
  
17669
C:5
  
17668
C:4
  
17666
C:2
  
17665
C:1
  
17674
E:1
  
17658
AI:12
  
17657
AI:11
  
17656
AI:10
  
17655
AI:9
  
17654
AI:8
  
17653
AI:7
  
17652
AI:6
  
17651
AI:5
  
17650
AI:4
  
17649
AI:3
  
17648
AI:2
  
17647
AI:1
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies