genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

101577
C:1
  
101577
C:1
  
101571
AI:27
  
101552
AI:8
  
101553
AI:9
  
101551
AI:7
  
101550
AI:6
  
101549
AI:5
  
101548
AI:4
  
101547
AI:3
  
101546
AI:2
  
101545
AI:1
  
101579
E:1
  
101572
AI:28
  
101570
AI:26
  
101568
AI:24
  
101576
B:3
  
101575
B:2
  
101574
B:1
  
101573
AI:29
  
101567
AI:23
  
101566
AI:22
  
101564
AI:20
  
101563
AI:19
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies