genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

171468
AIIa:2
  
171467
AIIa:1
  
35618
BI:1
  
35624
EI:1
  
21095
AI:9
  
21094
AI:8
  
21093
AI:7
  
21092
AI:6
  
21091
AI:5
  
21090
AI:4
  
21089
AI:3
  
21088
AI:2
  
21087
AI:1
  
35622
CI:4
  
35621
CI:3
  
35620
CI:2
  
35619
CI:1
  
35623
CII:1
  
21096
AI:10
  
171472
EI:2
  
171470
BII:1
  
171469
BI:2
  
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies