genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

270101
EIa:11
  
270100
EIa:10
  
269372
BI:21
  
269369
BI:18
  
269357
BI:6
  
269365
BI:14
  
270000
BIIc:5
  
269999
BIIc:4
  
269998
BIIc:3
  
269423
BI:72
  
269997
BIIc:2
  
269421
BI:70
  
269966
BIIb:9
  
269964
BIIb:7
  
269963
BIIb:6
  
269418
BI:67
  
269416
BI:65
  
269960
BIIb:3
  
269411
BI:60
  
269410
BI:59
  
269408
BI:57
  
270119
EIa:29
  
270020
BIIc:25
  
270117
EIa:27
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 22 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies