genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

111096
F:1
  
126762
AIIa:18
  
111072
AI:14
  
111059
AI:1
  
126764
AIIa:20
  
111062
AI:4
  
126752
AIIa:9
  
111071
AI:13
  
111091
C:6
  
111065
AI:7
  
126766
EI:3
  
111089
C:4
  
111087
C:2
  
111086
C:1
  
111087
C:2
  
111086
C:1
  
115674
Kat:1
  
126770
F:5
  
126765
C:9
  
126770
FI:5
  
126769
FI:4
  
111098
FI:3
  
111097
FI:2
  
111096
FI:1
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies