genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

171418
F:2
  
171406
BI:3
  
171412
C:7
  
171411
C:6
  
171415
EI:2
  
171407
BI:4
  
171416
EI:3
  
171415
EI:2
  
171407
BI:4
  
171416
EI:3
  
171412
C:7
  
171411
C:6
  
171413
C:8
  
171418
F:2
  
171406
BI:3
  
171404
AIIa:11
  
171403
AIIa:10
  
171402
AIIa:9
  
171401
AIIa:8
  
171400
AIIa:7
  
171399
AIIa:6
  
171398
AIIa:5
  
171397
AIIa:4
  
171396
AIIa:3
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies