genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

63799
C:4
  
63798
C:3
  
63797
C:2
  
63796
C:1
  
63770
AI:7
  
63767
AI:4
  
63769
AI:6
  
63765
AI:2
  
63787
AI:24
  
63768
AI:5
  
63764
AI:1b
  
63763
AI:1a
  
177179
BI:3
  
177182
C:8
  
177180
BI:4
  
63787
AI:24
  
63770
AI:7
  
125393
AI:11
  
125387
AI:5
  
63769
AI:6
  
63763
AI:1a
  
125400
AI:18
  
125398
AI:16
  
125390
AI:8
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies