genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

111013
E:1
  
111011
C:2
  
111008
AI:8
  
111005
AI:5
  
111004
AI:4
  
111002
AI:2
  
111001
AI:1
  
111007
AI:7
  
111006
AI:6
  
111003
AI:3
  
116070
Kat:1
  
126773
F:2
  
111013
EI:1
  
126773
FI:2
  
111014
FI:1
  
111012
CI:3
  
111011
CI:2
  
111010
CI:1
  
126773
FI:2
  
126773
FI:2
  
263543
AIIa:1
  
263565
B:2
  
126773
FI:2
  
263566
B:3
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies