genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

110713
B:3
  
110712
B:2
  
110721
C:4
  
110709
AI:13
  
110708
AI:12
  
110705
AI:9
  
110704
AI:8
  
110703
AI:7
  
110701
AI:5
  
110702
AI:6
  
110699
AI:3
  
110700
AI:4
  
110711
B:1
  
110707
AI:11
  
110720
C:3
  
110706
AI:10
  
110718
C:1
  
110697
AI:1
  
110719
C:2
  
110698
AI:2
  
110724
C:7
  
129447
AII:3
  
110726
F:1
  
110714
B:4
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies