genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

106609
C:2
  
106606
B:1
  
131758
EI:1
  
106608
C:1
  
131763
EI:2
  
131753
C:5
  
106602
AI:10
  
106600
AI:8
  
106597
AI:5
  
106598
AI:6
  
106596
AI:4
  
106599
AI:7
  
106610
C:3
  
116035
Kat:1
  
131769
F:1
  
131753
C:5
  
131769
FI:1
  
131753
CI:5
  
106611
CI:4
  
106610
CI:3
  
106609
CI:2
  
106608
CI:1
  
131769
FI:1
  
131753
CI:5
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies