genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

170257
C:8
  
170257
C:8
  
189573
LIb:1
  
170253
AIIa:4
  
170252
AIIa:3
  
170251
AIIa:2
  
170250
AIIa:1
  
20312
AI:9
  
20311
AI:8
  
20310
AI:7
  
20309
AI:6
  
20308
AI:5
  
20307
AI:4
  
20306
AI:3
  
20305
AI:2
  
20304
AI:1
  
34180
BI:1
  
20318
AI:15
  
20317
AI:14
  
20316
AI:13
  
20315
AI:12
  
20314
AI:11
  
20313
AI:10
  
34196
C:7
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies