genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

106443
B:1
  
106448
C:5
  
106442
AI:11
  
106440
AI:9
  
106439
AI:8
  
106438
AI:7
  
106441
AI:10
  
106436
AI:5
  
106434
AI:3
  
106432
AI:1
  
106437
AI:6
  
106435
AI:4
  
106433
AI:2
  
106445
C:2
  
106445
C:2
  
106445
C:2
  
106447
C:4
  
106446
C:3
  
106444
C:1
  
116018
Kat:1
  
565968
HII:2
  
565967
HII:1
  
565969
HII:3
  
106444
C:1
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies