genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

134711
AI:1
  
134720
AI:8b
  
134756
F:3
  
134719
AI:8a
  
134755
F:2
  
134754
F:1
  
134718
AI:7b
  
134717
AI:7a
  
134752
EI:3
  
134750
EI:1
  
134732
AI:18b
  
134731
AI:18a
  
134751
EI:2
  
134721
AI:9
  
134728
AI:16
  
134727
AI:15
  
134726
AI:14
  
134724
AI:12
  
134723
AI:11
  
134725
AI:13
  
134740
B:2
  
134739
B:1
  
134722
AI:10
  
134748
C:7
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies