genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

55035
EI:2
  
55034
EI:1
  
64319
LIa:1
  
55024
B:4
  
55023
B:3
  
55022
B:2
  
55021
B:1
  
55036
EI:3
  
55039
F:3
  
55038
F:2
  
55037
F:1
  
55024
B:4
  
55023
B:3
  
55022
B:2
  
55021
B:1
  
55036
EI:3
  
129938
LIb:1
  
55039
F:3
  
55039
F:3
  
129914
AI:31
  
129913
AI:30
  
129912
AI:29
  
129902
AI:25
  
129901
AI:24
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies