genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

23490
E:2
  
23478
B:1
  
23477
AI:9
  
23476
AI:8
  
23475
AI:7
  
23474
AI:6
  
23473
AI:5
  
23472
AI:4
  
23471
AI:3
  
23470
AI:2
  
23469
AI:1
  
23484
C:4
  
23483
C:3
  
23480
B:3
  
23479
B:2
  
23486
C:5
  
23482
C:2
  
23481
C:1
  
23491
E:3
  
23495
F:1
  
23489
E:1
  
205918
B:4
  
206237
AIIa:2
  
206236
AIIa:1
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies