genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

19037
AI:2
  
19037
AI:2
  
19037
AI:2
  
19037
AI:2
  
169110
AII:2
  
169109
AII:1
  
33215
EI:1
  
33212
BI:1
  
33217
F:1
  
49901
C:3
  
33214
C:2
  
33213
C:1
  
19042
AI:7
  
19041
AI:6
  
19040
AI:5
  
19039
AI:4
  
19038
AI:3
  
19036
AI:1
  
19039
AI:4
  
19039
AI:4
  
19039
AI:4
  
169111
BI:2
  
169114
EI:2
  
169112
BII:1
  
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies