genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

168868
AIIa:1
  
31810
EI:1
  
31806
BI:1
  
20067
AI:11
  
20066
AI:10
  
20065
AI:9
  
20064
AI:8
  
20062
AI:7
  
20061
AI:6
  
20060
AI:5
  
20058
AI:4
  
20057
AI:3
  
20055
AI:2
  
20053
AI:1
  
31809
C:3
  
31808
C:2
  
31807
C:1
  
20053
AI:1
  
20053a
AI:1
  
168868a
AIIa:1
  
168870
BII:1
  
168869
BI:2
  
168872
EI:2
  
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies